HAKKIMIZDA

Dem Sanat 2011 yılında İbrahim Benlioğlu tarafından kuruldu. Vefatının ardından talebeleri olarak hocamızın çizgisinde çalışmalarımızı sürdürme gayretindeyiz. Mazisi altı asra uzanan dünyanın sayılı çarşılı köprülerinden Irgandı Köprüsü üzerindeki atölyemiz kuruluşundan bugüne yüzlerce güzel gönüllü insanın bir araya gelmesine vesile oldu. Gayemiz, bu beraberliğin bereketlenerek sürmesidir.

Dem Sanat Atölyesi’ndeki faaliyetler:

  • Ney Dersleri
  • Ney İmalatı ve Satışı
  • Tesbih İmalatı ve Satışı
  • Resim Dersleri
  • Resim İmalatı ve Satışı


Selman Benlioğlu

1986’da Bursa’da doğdu. Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden 2009’da mezun oldu. Dinî musiki alanında Uludağ Üniversitesi’nde yüksek lisans, Marmara Üniversitesi’nde doktora çalışmasını tamamladı. Yalova Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı’nda doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İlk musiki çalışmalarına küçük yaşlardan itibaren babası neyzen İbrahim Benlioğlu ile başladı. Kültür Bakanlığı Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Amatör Korosu’na devam etti. Daha sonra beş yıl Uygulamalı Türk-İslam Sanatları Kütüphanesi’nde Ahmed Şahin’den ney ve dinî musiki meşk etti. Özer Özel ile tanbur ve nazariyat çalıştı. Sadreddin Özçimi’den ney tavrı hususunda istifade etti. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok programa neyzen ve hânende olarak katıldı.

Saray ve Mûsikî adlı kitabı 2018 yılında Dergâh Yayınları tarafından yayınlanmıştır. Akademik çalışmaları Osmanlı dönemi müzik tarihi, müzik patronajı, Mevlid ve Mi’raciyye konularında sürmektedir (Akademik çalışmaları için https://yalova.academia.edu/SelmanBenlio%C4%9Flu ). Dem Sanat Atölyesi’nde ney imâl etmekte ve ney dersleri vermektedir.

Furkan Benlioğlu

1994 yılında Bursa’da doğdu. 2017’de Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. Uludağ Üniversitesi Türk-İslâm Sanatları Tarihi kürsüsünde yüksek lisans çalışmasını sürdürmektedir.

Tesbih çalışmalarına küçük yaşlarda babası İbrahim Benlioğlu ile başladı. Sonrasında nakkaşlık (tesbih işleme/ kalem işçiliği) tekniği üzerine de çalışmalar yaptı. Okan Sabuncular ile desen, Mahmut Şahin ile hat, Zeynep Gültekin ile ebru çalıştı. Bursa ve Konya’da karma sergilere resimleriyle katıldı.

Grafik tasarım, üç boyutlu modelleme ve desen tasarımı alanında çalışmaktadır. Dem Sanat Atölyesi’nde tesbih imâl etmekte ve resim dersleri vermektedir.

İLETİŞİM

Telefon : 0(532) 788 0067

E-Posta : demsanat@gmail.com